مشاهده همه 38 نتیجه

کاغذدیواری داماسک 888 کد 8801

165,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید کاغذدیواری آلبوم 888 بصورت حراجی و بدون مرجوعی و تعویض به فروش میرسد لطفا در سفارش دقت فرمایید

کاغذدیواری داماسک 888 کد 8803

165,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید کاغذدیواری آلبوم 888 بصورت حراجی و بدون مرجوعی و تعویض به فروش میرسد لطفا در سفارش دقت فرمایید

کاغذدیواری داماسک 888 کد 8805

165,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید کاغذدیواری آلبوم 888 بصورت حراجی و بدون مرجوعی و تعویض به فروش میرسد لطفا در سفارش دقت فرمایید

کاغذدیواری داماسک 888 کد 8847

165,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید کاغذدیواری آلبوم 888 بصورت حراجی و بدون مرجوعی و تعویض به فروش میرسد لطفا در سفارش دقت فرمایید

کاغذدیواری داماسک 888 کد 8829

165,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید کاغذدیواری آلبوم 888 بصورت حراجی و بدون مرجوعی و تعویض به فروش میرسد لطفا در سفارش دقت فرمایید

کاغذدیواری داماسک 888 کد 8831

165,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید کاغذدیواری آلبوم 888 بصورت حراجی و بدون مرجوعی و تعویض به فروش میرسد لطفا در سفارش دقت فرمایید

کاغذدیواری داماسک 888 کد 8839

165,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید کاغذدیواری آلبوم 888 بصورت حراجی و بدون مرجوعی و تعویض به فروش میرسد لطفا در سفارش دقت فرمایید

کاغذدیواری داماسک 888 کد 8841

165,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید کاغذدیواری آلبوم 888 بصورت حراجی و بدون مرجوعی و تعویض به فروش میرسد لطفا در سفارش دقت فرمایید

کاغذدیواری داماسک 888 کد 8845

165,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید کاغذدیواری آلبوم 888 بصورت حراجی و بدون مرجوعی و تعویض به فروش میرسد لطفا در سفارش دقت فرمایید

کاغذدیواری داماسک 888 کد 8849

165,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید کاغذدیواری آلبوم 888 بصورت حراجی و بدون مرجوعی و تعویض به فروش میرسد لطفا در سفارش دقت فرمایید

کاغذدیواری داماسک 888 کد 8851

165,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید کاغذدیواری آلبوم 888 بصورت حراجی و بدون مرجوعی و تعویض به فروش میرسد لطفا در سفارش دقت فرمایید

کاغذدیواری داماسک 888 کد 8827

210,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری داماسک 888 کد 8843

210,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری گلدار مای استار9 کد 9914

252,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری گلدار مای استار9کد 9916

252,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری گلدار مای استار9کد 9936

252,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری گلدار مای استار9کد 9937

252,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری گلدار مای استار9 کد 9938

252,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری گلدار مای استار8 کد 8814

320,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری گلدار مای استار8کد 8816

320,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری گلدار مای استار8کد 8818

320,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری گلدار مای استار8کد 8820

320,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری گلدار مای استار8کد 8827

320,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری گلدار مای استار8کد 8829

320,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری گلدار مای استار8کد 8831

320,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری گلدار مای استار8 کد 8833

320,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری گلدار مای استار8 کد 8835

320,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری گلدار مای استار8کد 8837

320,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری گلدار مای استار8کد 8840

320,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری گلدار مای استار8کد 8850

320,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری گلدار مای استار8کد 8851

320,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری گلدار مای استار8کد 8855

320,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری گلدار مای استار8کد 8856

320,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری گلدار مای استار8کد 8858

320,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری گلدار مای استار8کد 8859

320,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری گلدار مای استار8کد 8865

320,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری گلدار مای استار8 کد 8866

320,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

کاغذدیواری گلدار مای استار8کد 8867

320,000 تومان
مشتری گرامی لطفا قبل سفارش از موجودی کالا اطمینان حاصل فرمایید

معرفی انواع کاغذدیواری اتاق خواب

اتاق خواب خانه شما به عنوان یکی از خصوصی ترین فضا ها دارای اهمیت بسیار بالایی است و باید در دکوراسیون داخلی و نحوه چیدمان آن دقت و توجه لازم را به کار برد به گونه ای که شما به عنوان کاربر اتاق خواب در انتخاب رنگ و اجزای آن باید بر اساس نیازتان تصمیم بگیرید. فضای خواب شما مکانی برای کسب آرامش و استراحت است، به همین دلیل توجه به برخی نکات در خرید کاغذ  دیواری و انتخاب آن برای اتاق خواب ضروری است.

رنگ مناسب کاغذ دیواری اتاق خواب باید رنگ های تند و درخشان نباشد. زیرا این نوع رنگ ها برای فضای استراحت و خواب ایجاد مزاحمت می کنند، اما باز هم روحیه افراد در این امر بسیار مهم است و شاید اصلا چنین رنگ هایی در خوابشان تاثیر گذار نباشد.

طرح‌های زیبای کاغذ دیواری اتاق خواب

امروزه کاغذ‌های دیواری به یکی از محبوب‌ترین متریال‌ها در طراحی داخلی تبدیل شده‌اند و در فضا‌های مختلفی از خانه نظیر سالن پذیرایی و آشپزخانه و اتاق خواب و … از این دیوارپوش‌ها استفاده می‌شود. در ادامه تصاویری از انواع مدل‌های کاغذ دیواری اتاق خواب با طرح‌های لاکچری و شیک را مشاهده خواهید کرد.

طرح‌های لاکچری کاغذ دیواری اتاق خواب

کاغذ دیواری اتاق خواب در انواع مدل‌های ساده و طرح دار و سه بعدی و پوستری و … موجود است که انتخاب هر یک از این طرح‌ها به سبک دکوراسیون داخلی و طرح و رنگ سایر وسایل موجود در اتاق خواب بستگی دارد.

کاغذ‌های دیواری ساده و طرح دار اتاق خواب

اتاق خواب یکی از خصوصی‌ترین بخش‌ها در هر خانه‌ای است که طراحی داخلی آن از اهمیت زیادی برخوردار است بنابراین بهتر است شما در هنگام طراحی داخلی اتاق خواب به طرح و رنگ کفپوش و دیوارپوش و چیدمان وسایل و … توجه داشته باشید.

با توجه به اینکه دیوار‌ها مهم‌ترین بخش از فضای اتاق خواب هستند و روی طراحی دکوراسیون اتاق خواب تأثیر زیادی دارند بنابراین بهتر است شما از دیوارپوش مناسبی برای پوشاندن دیوار استفاده نمایید.

اگر شما از آن دسته از افرادی هستید که ترجیح می‌دهید اتاق خواب‌تان فضایی ساده و آرام و باز داشته باشد بهتر است، انواع کاغذ دیواری با تم خنثی را انتخاب نمایید همچنین کاغذ دیواری‌های ساده برای افرادی که اهل تنوع هستند انتخابی مناسب و‌ایده‌آل محسوب می‌شوند.

دیوارپوش‌های گلدار و دیوارپوش‌ها با اشکال هندسی مختلف و طرح برگ نیز از انواع مدل‌های پرطرفدار هستند و این مدل کاغذ‌های دیواری در فضای اتاق خواب جذابیت بی‌نظیری را بوجود می‌آورند و باعث تکمیل زیبایی دکوراسیون داخلی می‌شوند.

با توجه به اینکه رنگ دیوار‌ها تأثیر زیادی روی طراحی دکوراسیون داخلی دارد از این رو بهتر است شما در هنگام انتخاب رنگ کاغذ دیواری اتاق خواب حساسیت لازم را به خرج دهید.

دیوارپوش‌ها با رنگ‌های درخشان و تند برای فضای اتاق خواب انتخابی مناسب محسوب نمی‌شوند و بهتر است شما دیوارپوش اتاق خواب را از بین انواع طرح کاغذ‌های دیواری روشن انتخاب نمایید.

دیوارپوش‌ها با رنگ‌های گرم نظیر طلایی و نارنجی و قرمز و آجری باعث خلق فضایی صمیمی و گرم در اتاق خواب می‌شوند همچنین شما می‌توانید کاغذ‌های دیواری با رنگ‌های سرد و گرم نظیر زرد و سبز را برای پوشاندن دیوار‌ها با یکدیگر ترکیب کنید.

کاغذ دیواری اتاق خواب با رنگ‌های قهوه‌ای و خاکستری و طلایی از انواع مدل‌های رایج محسوب می‌شوند و شما می‌توانید در صورت تمایل دیوار پشت تخت خواب را به کمک این دیوارپوش‌ها تزیین نمایید.

کاغذ‌ دیواری پوستری و سه بعدی برای اتاق خواب

کاغذ دیواری پوستری و کاغذ دیواری سه بعدی امروزه توجه اغلب افراد را به سمت خود جلب کرده‌اند و طرح این دیوارپوش‌ها اگر بدرستی انتخاب شود فضایی متفاوت در اتاق مورد نظر شما ایجاد می‌شود.

اگر شما تمایل دارید فضای اتاق خواب‌تان آرامش بخش باشد بهتر است دیوارپوش‌های سه بعدی و پوستری را از بین رنگ‌های ملایم و روشن انتخاب نمایید.

توجه داشته باشید که در هنگام انتخاب کاغذ‌های دیواری سه بعدی و پوستری باید به طرح و رنگ سایر وسایل موجود در اتاق خواب دقت کنید تا دکوراسیونی جذاب و بی‌نظیر در اتاق خواب شما ایجاد شود.

همانطور که در این مطلب مشاهده کردید طراحی دکوراسیون اتاق خواب با کاغذ دیواری زیبایی و جذابیت خاصی دارد بنابراین بهتر است شما در هنگام انتخاب طرح و رنگ کاغذ دیواری اتاق خواب حساسیت و دقت لازم را به خرج دهید تا بتوانید فضایی متفاوت و خاص را در اتاق خواب‌های کوچک و بزرگ ایجاد نمایید.