نمایش 1–50 از 169 نتیجه

پوستردیواری گل طلایی سه بعدی با پس زمینه پتینه کد 5219

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گل طلایی سه بعدی با پس زمینه پتینه کد 5221

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گل طلایی سه بعدی با پس زمینه پتینه کد 5223

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گل طلایی سه بعدی با پس زمینه پتینه کد 5224

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گل طلایی سه بعدی با پس زمینه پتینه کد 5225

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گل طلایی سه بعدی با پس زمینه پتینه کد 5227

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گل طلایی سه بعدی با پس زمینه پتینه کد 5228

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گل طلایی پتینه ای کد 5068

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری داماسک و پتینه نسکافه ای کد 5170

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری پتینه خاکی نسکافه ای کد 5172

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری طلایی زمینه طوسی رنگ پتینه کد 5182

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری پتینه طوسی رنگ کد 5174

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری پتینه کرم نسکافه ای رنگ کد 5176

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری پتینه و گچبری محو کد 5186

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری پتینه و گچبری محو نسکافه ای کد 5187

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری پتینه و گچبری محو نسکافه ای کد 5188

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری پتینه و گچبری محو نسکافه ای کد 5193

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری پتینه و گچبری محو گل طوسی کد 5190

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری پتینه و گچبری محو طوسی نسکافه ای کد 5192

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری پتینه و داماسک محو طوسی طلایی کد 5204

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری پتینه محو طوسی طلایی کد 5208

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری پتینه کرم و گل سه بعدی طوسی کد 5220

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گل آبرنگی صورتی زمینه پتینه کد 12347

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری پتینه سه بعدی لوکس کد vip071

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری پتینه ای لوکس کد vip075

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری پتینه ای لوکس کد vip076

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری پتینه ای لوکس کد vip085

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری پتینه ای لوکس کد vip086

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری پتینه ای لوکس کد vip088

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری پتینه ای لوکس کد vip089

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری پتینه سه بعدی لوکس کد vip090

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری پتینه لوکس کد vip105

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری پتینه لوکس کد vip108

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری پتینه لوکس کد vip109

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری پتینه داماسک لوکس کد vip110

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری پتینه لوکس کد vip111

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری پتینه لوکس کد vip113

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری پتینه لوکس کد vip175

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری پتینه لوکس کد vip176

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری پتینه لوکس کد vip177

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری پتینه لوکس کد vip178

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری پتینه لوکس کد vip179

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری پتینه لوکس کد vip184

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری پتینه لوکس کد vip185

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری پتینه ای لوکس کد vip186

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری پتینه ای لوکس کد vip191

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری پتینه ای لوکس کد vip202

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری پتینه ای لوکس کد vip206

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری پتینه ای لوکس کد vip219

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری پتینه ای لوکس کد vip230

۹۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستر دیواری پتینه ای

کاغذ دیواری پتینه به روش کلاسیک برای خانه هایی با دیزاین کلاسیک و سنتی بسیار مفید خواهد بود. دیزاین کلاسیک برای آن دسته از افراد مورد توجه قرار می گیرد که تمایل دارند محیط منزل قدیمی و نوستالژیک به نظر برسد.
خوشبختانه طرفداران دیزاین کلاسیک کم نیستند. پتینه کلاسیک را با نام پتینه ورقه طلا نیز می شناسند. برای ترتیب این دیزاین جذاب و عالی از خمیر مخصوص کمک گرفته می شود. برای تزیین خمیر پتینه کاری نیز رنگ های طلایی به کار برده می شود.
همان طور که می دانید رنگ های طلایی ارتباط عمیقی با دیزاین های کلاسیک دارند. ضمن اینکه رنگ طلایی گرما و انرژی زیادی دارد. به همین خاطر بیشتر افراد ترجیح می دهند از این رنگ در فضای منزل استفاده کنند.
برای طرح زنی پتینه کلاسیک از الگوهای دیگر همچون الگوی ترک، آجر و سنگ استفاده می شود. این طرح ها نیز از زیبایی بی نظیری برخوردار هستند و گزینه ای ایده آل برای دیزاین منزل می باشند. در برخی موارد برای دیوارپوش پتینه از طرح های کهنه کاری واقعی استفاده می شود. این طرح ها به قدری جذاب و حرفه ای دیزاین می شوند که به عنوان یک قطعه آنتیک در منزل مورد توجه قرار می گیرند.
هدف از انجام کهنه کاری در منزل، به وجود آوردن حس نوستالژیک در محیط منزل است. با طرح های جذاب پتینه می توان چنین احساس خوبی را در محیط منزل برقرار ساخت.
در واقع هدف مهم از انجام پتینه کاری به وجود آوردن یک سطح متمایز از سایر عناصر می باشد. با پتینه کاری بافت یک عنصر به شکل کهنه نمایان می گردد.
برای کهنه کاری عناصر مختلف از ترفندهای جذاب بسیاری کمک گرفته می شود.
کاغذ دیواری پتینه نیز برای ایجاد بافت متمایز در محیط منزل مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از پتینه قصد داریم تا کاری کنیم دیوار متمایز به نظر برسد.
ابتدا برای پوشش دیوارها از گچ استفاده می شد. گچ بری سقف و دیوار توسط معماران حرفه ای انجام می شد. این گچ بری حرفه ای، امکان دیزاین و دکوراسیون جذابی را در فضای منزل به وجود می آورد. بسیاری از افراد گچ بری را به عنوان بخشی از پتینه کاری معرفی می کنند. امروزه دوباره استفاده از پتینه برای دیزاین در حال شدت گرفتن می باشد.

معرفی طرح های رایج پتینه کاری

طرح فرشته در دیزاین های جدید پتینه کاری مورد استفاده قرار می گیرد. طرح ابر و باد و آسمان طرفداران زیادی دارد. برای رنگ آمیزی طرح های پتینه می توان از تکنیک های رنگی خاص نظیر رنگ نقره ای و طلایی استفاده کرد. طرح چوب می تواند از دیزاین های کلاسیک برای دیوارپوش باشد.
کاغذ دیواری پتینه برای به وجود آوردن فضای جدید و مناسب در محیط منزل مورد استفاده قرار می گیرد. پتینه با به کارگیری طرح های مختلف و تکنیک های رنگ طراحی می شود. با پتینه کاری می توان شاهکارهای بی نظیری را در منزل به وجود آورد. این طرح ها محدودیتی ندارند
کاغذ دیواری پتینه برجسته
پتینه کاری معنای کهنه کردن را تداعی می کند. از هنر کهنه کاری تنها برای ترتیب دکوراسیون منزل یا دیوار استفاده نمی شود. پتینه می تواند برای تمامی سطوح، اشیاء و غیره وجود داشته باشد.
بسیاری از افراد به تنوع رنگی پتینه ها علاقه زیادی دارند. در واقع تکنیک های رنگ آمیزی متنوع پتینه به رنگ های روغنی، سفید، ساده، طوسی، خنثی و بی روح ترجیح داده می شود.
واقعیت امر این است که رنگ های به کار رفته در پتینه به شکل شاخص و متمایزی به کار می روند. در واقع این رنگ ها زیبایی بی نظیری دارند. با پتینه کاری می توان موج و ترک های ظریف و جذابی بر روی دیوار ایجاد کرد. پتینه کاری می تواند بر روی دیوارهای گچی مورد استفاده قرار بگیرد. قطعاً پتینه جذابیت بیشتری نسبت به دیوارهای سفید رنگ دارد.
رنگ های خنثی یا سفید بستر خوبی را برای خودنمایی سایر اجزا فراهم می کنند اما متاسفانه زیبایی برای دیوار ندارند. در حالی که دیوار نقش مهمی در محیط منزل ندارند. دیوارها می توانند محیط منزل را بزرگ، کوچک، متفاوت، زیبا و جذاب نمایند.

مزایای کاغذ دیواری پتینه

کاغذ دیواری پتینه به شکل ضد آب طراحی می گردد. دیوارها نیز می توانند بعد از مدتی نیاز به تمیزکاری داشته باشند. ضد آب بودن پتینه شرایط تمیزکاری آن را فراهم می نماید.
پتینه می تواند انتخاب مقرون به صرفه ای برای پوشش دیوار و حتی سقف باشد. پتینه می تواند تا سال های سال در محیط های مختلف کارایی داشته باشد و عمر کند.
ممکن است بعد از چند ماه یا چند سال با آسیب و صدمه در بخشی از پتینه مواجه شویم.
خوشبختانه می توانیم قسمت آسیب دیده را با مقداری پتینه به خوبی ترمیم و بازسازی نماییم.
در واقع در چنین شرایطی نیاز به تعویض کل کاغذ دیواری نداریم. در نتیجه در پرداخت هزینه صرفه جویی می کنیم.
به همین خاطر کاغذ دیواری پتینه را به عنوان یک انتخاب مقرون به صرفه می شناسند.