نمایش 1–50 از 240 نتیجه

پوستردیواری گلهای صورتی کد 5272

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گلهای صورتی زمینه چوب قهوه ای کد 5273

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گلهای صورتی زمینه چوب قهوه ای کد 5275

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گلهای صورتی زمینه چوب قهوه ای کد 5277

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گلهای صورتی زمینه چوب قهوه ای کد 5288

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گلهای صورتی زمینه چوب قهوه ای کد 5289

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گلهای بنفش زمینه طوسی کد 5274

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گلهای کاغذی گلبهی کد 5276

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گلهای صورتی و قرمز زمینه طوسی کد 5278

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستر دیواری گلهای بنفش شب تاب کد 5279

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گلهای کاغذی زرد سفید گلبهی کد 5280

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گلهای شاخه سبز درخت کد 5281

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گلهای کاغذی صورتی زرد سفید کد 5282

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گلهای رز کرم و سفید کد 5283

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گلهای رز قرمز و صورتی کد 5284

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گلهای کاغذی سفید کد 5285

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گلهای کاغذی آبی و کرم کد 5286

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گلهای زرد زمینه چوب آبی کد 12492

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری خوشه گندم بر روی زمینه چوبی کد 12494

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری شکوفه های بنفش روی زمینه چوبی کد 12495

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری شکوفه های صورتی روی زمینه چوبی کد 12496

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری شکوفه های سفید روی زمینه چوبی کد 12497

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری شاخه های رز صورتی روی زمینه چوبی کد 12501

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری قاصدک با زمینه آبی کد 12602

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری شکوفه سفید کد 12603

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گلهای کاغذی صورتی کد 12605

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گلهای بنفش کد 12609

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گلهای آفتاب گردان کد 12629

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گلهای آبی رنگ کد 12631

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گلهای کاغذی کرم و قرمز کد 12636

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گلهای صورتی بر روی زمینه چوبی کد v12117

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری شاخه های سبز بر روی دیوار کد v12128

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گلهای سفید بر روی دیوار چوبی کد v12132

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گلهای رز کرم و گلبهی کد v12211

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری کوچه باغ کد 5330

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گل پتینه سه بعدی لوکس کد vip018

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گل پتینه ای لوکس کد vip019

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گل سه بعدی لوکس کد vip020

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گل گچبری سه بعدی لوکس کد vip021

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گل سه بعدی خطی لوکس کد vip023

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گل سه بعدی لوکس کد vip024

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گل سه بعدی لوکس کد vip025

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گل سه بعدی لوکس کد vip026

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گل سه بعدی لوکس کد vip027

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گل سه بعدی پتینه لوکس کد vip028

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گل سه بعدی پتینه لوکس کد vip029

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گل سه بعدی لوکس کد vip030

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گل سه بعدی لوکس کد vip037

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گل سه بعدی لوکس کد vip038

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستردیواری گل سه بعدی پتینه لوکس کد vip039

۱۳۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان هر متر مربع

پوستر دیواری گل

پوستر دیواری گل از زیباترین طرح ها در آلبوم پوستر دیواری است که این روزها بسیار پر طرفدار شده است.
استفاده از طرح های چشم نواز پوستر دیواری گل در اماکن اداری و تجاری عمومی چندان رایج نیست ولی بسیاری از ساختمان های شیک و مدرن اداری و تجاری با انتخاب دکوراسیون متفاوت و گل های برجسته این پوستر گل های فضایی دلنشین و صمیمانه را در محیط کار به وجود آورده اند.

بدون تردید دکوراسیون اماکن اداری-تجاری در راستای اهداف کسب و کار، تاثیر مثبت دارد.

پوستر دیواری گل چیست؟

منظور از پوستر دیواری، ساختاری متفاوت از کاغذ دیواری است. در واقع انواع پوستر دیواری را می توان نسل جدید کاغذ دیواری نامید که در پروسه متفاوتی تولید می شوند.

علاوه بر جنس مواد اولیه، طرح و رنگ اصلی ترین تفاوت در نقوش این دو دیوارپوش دیده می شود.

همه کاغذ دیواری های موجود در بازار به صورت رول تولید شده اند. هر طرح و رنگی از کاغذ دیواری را انتخاب می کنید، بدون در نظر گرفتن قیمت و جنس آن، همگی دارای رول های یکسان هستند. طرح های تکرار شونده کاغذ دیواری روی دیوار همگی مشابه هستند.
اما پوستر دیواری گل در نهایت یک طرح کامل و خاص را ایجاد می کنند. تولید این پوسترهای دیواری به گونه ای است که هر رول کامل کننده بخشی از تصویر اصلی است.

خیلی ساده تر اینکه پس از نصب پوستر دیواری شاهد طرح های تکرار شده بر روی یک دیوار نیستید بلکه تصویری از یک منظره کامل و مشخص را خواهید داشت.

انواع پوستر دیواری گل سه بعدی نیز در فروشگاه لوازم دکوراسیون داخلی عرضه شده که جذابیت خاصی دارند.

پوستر دیواری طرح گل برای دکوراسیون پذیرایی

طراحی اتاق پذیرایی اهمیت زیادی دارد. اینجا فضایی برای دور همی های خانوادگی و پذیرایی از مهمان هاست و باید به بهترین شکل ممکن دکوراسیون شود.

استفاده از طرح های شلوغ کاغذ دیواری برای اتاق پذیرایی چندان مناسب نیست به خصوص وقتی ساعت های زیادی را در اتاق پذیرایی سپری می کنید.

امروزه اتاق پذیرایی و نشیمن در یک فضا طراحی شده و افراد خانواده از این فضا برای تماشای تلویزیون، نشستن و … هم استفاده می کنند.

دیوار پشت ال سی دی را با پوستر دیواری گل طراحی کنید تا فضایی متفاوت و دلنشین را داشته باشید.
استفاده از پوستر دیواری بر روی همه دیوارهای اتاق پذیرایی توصیه نمی شود.

معمولا دیوار پزرگ پذیرایی با پوستر دیواری گل تزئین می شود.

به دلیل مقاومت بالای این متریال در برابر نور مستقیم خورشید و نورهای موضعی، مانعی برای نصب پوستر گل در پذیرایی وجود ندارد.

پوسترهای دیواری در اتاق خواب

برای دکوراسیون اتاق خواب سلیقه شخصی مهم ترین شاخص است. اگر به طرح های شلوغ علاقه دارید یا طرح های ساده تر را می پسندید و یا هر سبک طراحی دیگری را دوست دارید، حتما از آلبوم پوستر دیواری طرح گل مورد نظر خود را پیدا می کنید.

بسیاری از خریداران تمایل دارند تا طرح های گل را برای دیوار پشت تخت خواب انتخاب کنند.
با توجه به اینکه اتاق خواب خصوصی ترین محل در یک خانه است، تصمیم نهایی را شما می گیرید که کدام دیوار برای نصب پوستر دیواری مناسب تر است.

طراحان داخلی همیشه پوستر دیواری را با توجه به رنگ اصلی دکوراسیون اتاق خواب انتخاب می کنند.

این رنگ در کوسن ها، پرده اتاق خواب و روتختی هم دیده می شود. خرید پوستر دیواری نا طرح های جذاب، جلوه بیشتری به طراحی می دهد.

نصب پوستر دیواری گل

دو نوع آماده و چاپی از پوستر دیواری با طرح های متنوع تولید می شود.

در پروسه تولید برای تشکیل تصویر بزرگتر لازم است تا قطعات پوستر دیواری در ابعاد مشخص، آماده شود.

برای نصب پوستر دیواری گل با توجه به پلن اصلی همه قطعات در کنار یکدیگر قرار داده می شوند تا تصویر نهایی مشخص شود.

تجربه نصاب در این زمینه خیلی مهم است اشتباه در نصب هر قطعه یک فاجعه بزرگ است و منجر به ناقص شدن طرح اصلی می شود. بنابر این اگر تجربه ای در نصب پوستر گل دیواری ندارید هرگز اقدام به این کار نکنید.
با توجه به اینکه تکنولوژی چاپ طرح روی پوستر دیواری در داخل کشور هم وجود دارد امکان سفارش محصول به صورت اختصاصی پیش بینی شده است.

البته طرح و رنگ آن در هزینه چاپ تاثیر دارد اگر به رنگ های تیره علاقه دارید کمی هزینه های چاپ بیشتر می شود. بهتر است از طرح های روشن برای چاپ سفارش دهید زیرا کار با کیفیت تر می شود و بعد از نصب هم محل درزها پنهان می ماند.

طرح های تیره تر، درز بین دو قطعه را بیشتر نشان می دهند که اصلا خوشایند نیست.
برای نصب پوستر دیواری گل از چسب مخصوص استفاده می شود زیرا خود تایل ها دارای چسب نیستند.

نصاب حرفه ای در کمتر از چند ساعت، طرح مورد نظر را روی دیوار اجرا می کند.

بر خلاف رنگ و نقاشی ساختمان نصب پوستر دیواری بسیار سریع و بدون کثیف کاری می باشد.

کیفیت فوق العاده، نصب سریع، سهولت نصب ، طرح های متنوع، زیبایی خیره کننده بخشی از مزایایی پوستر دیواری گل است که موجب رضایت خریداران شده است.

پوستر دیواری گل

انسان از دیرباز با طبیعت و گل مأنوس بوده و همواره تلاش کرده در زندگی خودش به طبیعت نزدیک باشد.

یکی از زیباترین جلوه‌های طبیعت، گل است.

گل تأثیر روحی و روانی قابل توجهی روی روحیه انسان می‌گذارند و افرادی که با گل و گیاه سر و کار دارند، معمولاً افرادی سرحال، شاداب و پرنشاط هستند.

پوستر سه بعدی گل یادآور حضور همیشگی طبیعت در منزل شما است. در واقع با نصب کاغذ دیواری سه بعدی گل در منزل خود می‌توانید طبیعت را به خانه خود بیاورید و به اعضای خانواده شور و نشاطی مضاعف ببخشید.
زمانی خانه‌ها، ویلایی بود و باغچه‌های بزرگی داشت و پدر و مادرها در باغچه‌ها گل‌ها و گیاهان زیبا و رنگارنگ می‌کاشتند و روحیه‌ای تازه و شاداب به اهالی خانه می‌بخشیدند ولی امروز خانه‌ها، آپارتمانی است و فضایی برای کاشتن گل و دوستی با طبیعت ندارد.

متخصصان دکوراسیون داخلی پس از مطالعات فراوان به این نتیجه رسیدند که پوستر سه بعدی گل که به آن پوستر دیواری گل هم گفته می‌شود، می‌تواند جایگزینی عالی برای گل‌های واقعی باشد و محیط خانه را پر از شور و انرژی مثبت کند. یکی دیگر از مزایای مهم پوستر سه بعدی گل این است که باعث می‌شود فضای خانه شما دلبازتر به نظر برسد.
امروزه بسیاری از مردم در منازل آپارتمانی زندگی می‌کنند و به همین خاطر خانه‌هایشان فضای چندان زیادی ندارد و همین مسئله اهالی خانه را آزار می‌دهد.

استفاده از کاغذ دیواری سه بعدی گل به شما کمک می‌کند خانه‌ای دلبازتر داشته باشید.

خوشبختانه امروز طرح‌های متنوعی برای پوستر سه بعدی گل به بازار عرضه شده است. البته هیچ محدودیتی از نظر طرح ندارید.

کاغذ دیواری سه بعدی گل این توانایی را دارد که فضای محیط را پر از صفا و صمیمت کند و به زندگی و روابط شما آرامش ببخشد.

می‌توانید از این طرح در نقاط مختلف منزل یا محیط کاری خود استفاده کنید و از مزایای آن بهره‌مند شوید.
فروشگاه اینترنتی والینو همواره تلاش کرده طرح‌های متنوعی از پوستر دیواری گل را در اختیار مخاطبان خود قرار دهد. محصولات موجود در این سایت، بالاترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت ممکن را دارد.

والینو همواره می‌کوشد بهترین تجربه خرید را برای مشتریان خود رقم بزند.